BIM

טכנולוגיית BIM מסייעת לכל חברי הפרויקט לשתף פעולה באמצעות מודל וירטואלי של בניין או תשתית.

להורדת קבצי BIM

יתרונות טכנולוגיית BIM: