איכות סביבה

קבוצת מיצובישי תעשיות קבעה יעדים להפחתת פליטת CO2 במסגרת היעד הסביבתי לטווח הארוך שלה (2018-2030) והיא עוסקת במאמצים לפתור בעיות שינויי אקלים באמצעות פעילותה העסקית, מוצריה ושירותיה.


פליטת גזי החממה בפעילות העסקית שלנו נמצאת בירידה מתמדת. הקבוצה תמשיך במאמציה להפחית את פליטת ה-CO2 בהתאם ליעדים הסביבתיים ובאמצעות מאמצים מתמשכים לקידום חיסכון באנרגיה ושיפור תהליכי עבודה, התורמים להפחתה נוספת בעומס האנרגיה ושיפורים סביבתיים אחרים.


עם בעיות סביבתיות שזכו להכרה בקנה מידה עולמי, הקימה קבוצת מיצובישי תעשיות את ועדת הסביבה במטרה להבהיר את עמדתה כלפי הסביבה, להביע את עמדתה כלפי אנשים בתוך החברה ומחוצה לה, ולכוון ולקדם את פעילותה הסביבתית. בישיבתה הראשונה גיבשה הוועדה לאיכות הסביבה את המדיניות הבסיסית בנושא עניינים סביבתיים והנחיות פעולה, בהתאם לעקרונות קבוצת מיצובישי תעשיות: " אנו מספקים פתרונות אמינים וחדשניים שעושים הבדל מתמשך ללקוחות ולקהילות ברחבי העולם".

פירוש הדבר, שמטרתנו העיקרית היא לתרום לחברה באמצעות מו"פ, ייצור ופעילויות עסקיות אחרות. החברה מחויבת לכל היבטי הפעילות העסקית שלה מתוך הבנה שהיא חלק אינטגרלית מהחברה ותשאף להפחית את הנטל שלה על הסביבה ותתרום לפיתוח חברה בת קיימא. מאז, הקבוצה כולה פועלת לקידום יוזמות סביבתיות באמצעות קיום דיאלוג עם ספקים ובעלי עניין אחרים בהתאם למדיניות בסיסית זו ולהנחיות אלה.

תמונת אווירה